Elev hade vapen på skola

En ung elev blev i slutet av förra veckan hemskickad från skolan efter att ha gått runt med ett vapen. Föräldrar rasar nu mot skolans agerande och ifrågasätter varför informationen till föräldrar dröjde.
– En elev som gör så här ska inte vara på skolan, säger en förälder som HP varit i kontakt med.