Efter konflikten: FUB Halmstad får 100 000 i föreningsbidrag

Socialnämnden beviljar FUB Halmstad 100 000 kronor i föreningsbidrag. Bidraget till intresseorganisationen bromsades i slutet av förra året med anledning av en pågående konflikt mellan parterna.