Dyrare fordonsinköp med miljötänk

Kommunens nya fordonspolicy ska prioritera fordon som drivs med el, biogas eller är plugg-in-hybridfordon. Därmed kommer även kostnaderna för fordonsinköp att öka.