Dyrare dricksvatten i Halmstad när PFAS ska bort

Föroreningarna i vårt dricksvatten har varit kända i 15 år. Ändå får vi Halmstadbor fortfarande i oss PFAS varje dag.
Nu har LBVA 19 månader på sig att nå det nya gränsvärdet.
Hittills har vi betalat med vår hälsa men snart kommer mångmiljoninvesteringen för reningen att synas även på vattenräkningen.