Dubblering av antalet som får bonus för att jobba efter 65

Antalet kommunanställda som valt att fortsätta jobba efter 65 års ålder mot en bonus på 75 000 kronor har ökat. För ett år sedan hade 20 personer nappat på erbjudandet. I dagsläget är det dubbelt så många, 41 anställda, som valt att förlänga sitt arbetsliv.