Drunkningsolyckor – mycket vanligare än man tidigare trott

En ny svensk studie har visat att långt fler än man tidigare trott är med om drunkningsolyckor. Varje år sker drygt 400 drunkningsolyckor i Sverige, vilket är ungefär fyra gånger fler än vad som tidigare rapporterats.