Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Nekas dispens. Mark- och miljödomstolen prövade padelanläggningen så som den såg ut när tillståndsansökan kom in, det vill säga med hallbyggnaden intakt. Bild: Johan Persson/HP Arkiv
Nekas dispens. Mark- och miljödomstolen prövade padelanläggningen så som den såg ut när tillståndsansökan kom in, det vill säga med hallbyggnaden intakt. Bild: Johan Persson/HP Arkiv

Domstolen: Ingen dispens för padelbanorna i Villshärad

Padelanläggningen i Villshärad nekas dispens från strandskyddet och landskapsbildsskyddet. Det har mark- och miljödomstolen beslutat.
– Vi har gjort samma bedömning som länsstyrelsen, säger rådman Stefan Mattsson.

Det är inte bara avsaknaden av bygglov som ställt till det för Per Boströms anläggning för padeltennis i Villshärad. Länsstyrelsen i Halland anser, som HP berättat tidigare, att banorna strider mot reglerna för strandskydd och landskapsbildsskydd.

Domstolen håller med länsstyrelsen

I början av 2020 nekade länsstyrelsen Boström dispens för att få ha kvar anläggningarna. Ägaren nöjde sig inte, och överklagade beslutet till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg.

LÄS MER: Ägarna till padelhallen i Villshärad vill ha dispens från naturskyddet

Men det blev samma utfall i domstolen. Efter prövning har mark- och miljödomstolen nu kommit fram till samma slutsats som länsstyrelsen.

– Efter att ha sett hur det ser ut i Villshärad har vi gjort samma bedömning som länsstyrelsen, säger Stefan Mattsson, rådman på Mark- och miljödomstolen i Vänersborg.

”Det saknas förutsättningar att ge fastighetsägaren dispens från strandskyddet och tillstånd enligt landskapsbildsskyddet”, står det i domen, ”intresset av dessa områdesskydd väger tyngre än övriga intressen”.

I överklagan yrkade Per Boström på att beslutet skulle undanröjas och att ärendet skulle handläggas på nytt, alternativt att tillstånden skulle beviljas. Han fick inte gehör för något av sina yrkanden.

Padelhallen prövades trots att den är ”riven”

I slutet av augusti, när ett hot om böter hängde över markägaren, omvandlades padelhallen till två utomhusbanor. I dagsläget står fem utomhusbanor på fastigheten.

LÄS MER: Hann inte riva padelhallen i tid – nu väntar dryga böter

Trots det prövades hallbyggnaden i sin ursprungliga skepnad, berättar Stefan Mattsson.

– När vi var på plats för syn var väggarna kvar, men taket låg vid sidan om. Vi prövade hallen så som den såg ut tidigare eftersom det var det som ansökan avsåg – en byggnation med väggar och tak, förklarar han.

Domstolens motivering är, precis som länsstyrelsens, att ytan där padelhallen och padelbanorna ligger inte är lika tillgänglig för allmänheten som den var tidigare, när det låg en golfbana på platsen.

Är det verkligen så stor skillnad mellan en golfbana och några utomhusbanor för padeltennis?

– Det är inte bara padelbanor på marken. Det är också omgivande staket med genomskinliga väggar och höga belysningsstolpar. Vi anser att byggnationerna är tillståndspliktiga, säger Stefan Mattsson.

Anläggningarna och parkeringsplatsen anses också vara till nackdel för växt- och djurlivet, står det i domen.

Domen kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen.

Hallandsposten har sökt fastighetsägaren Per Boström för en kommentar, utan framgång.

LÄS MER: Ägaren överklagar dryga böter för padelhallen: ”Felaktiga”

LÄS MER: Länsstyrelsen river upp beslut om böter för padelhallen i Villshärad

LÄS MER: Padelprofilernas önskan: Behåll anläggningen i Villshärad

LÄS MER: Rivningshotade banorna utsedda till ”Sveriges läckraste”

Fler nyheter om Halmstad hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här

 

Ladda ner vår nyhetsapp!
1. Sök på ”Hallandsposten” i App Store eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.
Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet!