Domstol stoppar inte plan för Folkparken – förening tar sista strid

En rivning av Kulturhuset i Folkparken påverkar kulturmiljön negativt. Det slår mark- och miljödomstolen fast i en färsk dom – men avslår ändå sakägarnas överklaganden. Folkparkens vänner står dock redo att ta en sista fight.
– Vi ska överklaga, vi tycker inte att man har utrett tillräckligt vad en rivning får för konsekvenser för kulturlivet, säger Knut Lindgren, sekreterare.