Domstol har avgjort överklagan om ny storskola i Snöstorp

Den planerade storskolan i Snöstorp fick många grannar att överklaga till mark- och miljödomstolen. Två av flera åsikter är att skolan inte passar in i området och att ett viktigt rekreationsområde försvinner. Men domstolen ser inga hinder för att skolan byggs.