Det här innebär det att Halmstad blir beredskapsflygplats

När Halmstad City Airport får uppdraget att bli en beredskapsflygplats innebär det inga nyanställningar. Men personalen får utökad jourtjänstgöring och får vara beredd på att rycka in med en timmes varsel.