ökning. 276 ensamkommande barn kom under 2015 till Halmstad. ”Tidigare kom det som flest 16 per år”, berättar Yvonne Hallgren på socialförvaltningen.
ökning. 276 ensamkommande barn kom under 2015 till Halmstad. ”Tidigare kom det som flest 16 per år”, berättar Yvonne Hallgren på socialförvaltningen.

”Det bara strömmade in barn”

Madrasser i socialförvaltningens källare och barn i receptionen som väntade på att få någonstans att bo. Det var situationen förra året när rekordmånga ensamkommande barn kom till Halmstad.

ANNONS
|

Under 2015 kom totalt 276 ensamkommande barn och ungdomar till Halmstad. Det är en siffra som saknar motsvarighet i kommunens historia.

– Tidigare har det kommit mellan 7 och 10 barn per år, kanske 16 om det varit riktigt många, säger Yvonne Hallgren, socialförvaltningens avdelningschef för ensamkommande barn.

Kommuner får regelbundet prognoser från Migrationsverket på hur många ensamkommande barn som förväntas komma. Inför sommaren förra året beräknades att det skulle komma omkring 27 barn under hela 2015. Plötsligt ökade prognosen till 37 barn.

– Redan då var vi jättebekymrade över hur det skulle bli, säger Yvonne Hallgren.

Då hade det som kommit att kallas för flyktingkrisen knappt börjat. I mitten av juni 2015 vändes allt upp och ned.

ANNONS

– Det bara strömmade in barn. Vissa dagar stod det åtta barn i receptionen på socialförvaltningen, säger hon.

Läs även:HVB-hemmet hotades med stängning trots avtal

När det var som allra värst gjorde Halmstads kommun, likt många andra kommuner, flera tillfälliga lösningar. Till exempel hyrde de temporärt vandrarhem, hotell och sommarrestauranger som stängt för hösten. Under tre veckor hyrde kommunen ett församlingshem där barn fick bo. När det kom som allra flest barn köpte kommunen in madrasser som de var beredda att låta dem sova på i socialförvaltningens källare.

– Vi placerade dem där det fanns en säng, säger Yvonne Hallgren.

Det fanns inte rutiner för att hantera så många ensamkommande barn på en gång. Samtidigt som barnen stod i kö i receptionen började socialförvaltningen en rekryteringsprocess. Förra sommaren var det totalt 40 anställda som arbetade med de ensamkommande barnen, nu är de 120 i personalstyrka. Nu har några av de som arbetat under den värsta krisen sagt upp sig eller gått på tjänstledigt för att det varit så tufft.

– Det är fruktansvärt att arbeta under sådana här förutsättningar, när det man gör aldrig räcker.

Antalet barn som kom minskade drastiskt vid årsskiftet, när gränskontroller infördes. Nu är siffrorna tillbaka på samma nivå som de var tidigare, hittills i år har bara två barn kommit till Halmstad. I och med det har arbetsuppgifterna på socialtjänsten förändrats igen.

ANNONS

– Nu är vår uppgift att rättssäkra allting, det handlar till exempel om att utreda familjehem som inte hunnits med tidigare och att se om barnen har fått rätt boendeform, säger Yvonne Hallgren.

En del barn placerades utanför kommunen när platsbristen var som värst. Det innebär en större kostnad och kan vara krångligt eftersom ärendet finns i Halmstads kommun.

– Nu försöker vi ta hem de flesta. Det är mer rättssäkert att ha dem så nära som möjligt, men det görs alltid utredningar. Om de har rotat sig får de stanna, säger Hallberg.

När ett barn kommer till Halmstad utreds först vilken form av boende hen behöver. Om hen har en släkting, vän eller bekant kan barnet komma att placeras hos den personen. Annars placeras barnet på ett av kommunens HVB-hem, hem för vård eller boende.

Utöver att ordna boende har socialtjänsten också i uppgift att ordna skola och så att de får en meningsfull fritid. Där pågår mycket samarbete med frivilligorganisationer. Många idrottsföreningar hör av sig till kommunen och vill engagera barnen.

– Men vi saknar faktiskt en schackklubb i Halmstad, många ungdomar frågar efter det, säger Yvonne Hallgren och skrattar lätt.

– Många verkar vara vana vid strategiska spel, säger hon.

ANNONS

Vad tycker du om de tillfälliga lösningar som gjordes?

– Jag tycker att det är olyckligt, det är olyckligt både utifrån ett arbetsmiljöperspektiv, men också väldigt olyckligt för barnen som inte får kontinuerlig skolgång och fritidsaktiviteter.

Hur tycker du att ni klarade av situationen?

– Det var en så överväldigande uppgift, man kan inte förvänta sig att kommuner ska klara mer än vad man har gjort. Vi har klarat oss väldigt bra, med tanke på hur svårhanterligt det var, säger Hallgren.

Fakta: Ensam- kommande barn

Ett ensamkommande barn är en person upp till 18 år som söker asyl i Sverige.

Det är kommunens ansvar att ta emot barnen, ordna boende och omsorg. Kommuner som tar emot ensamkommande barn får statlig ersättning för detta.

År 2015 ansökte totalt 35 369 ensamkommande barn om asyl i Sverige. Det kan jämföras med 2014 då det var 7 049 ensamkommande barn. Tio år tidigare, 2004, ansökte 388 barn om asyl i Sverige.

ANNONS