Glada. Anders Bredfell och Roger Orwén är entusiastiska över solcellerna som planeras att byggas på Skedala deponi. Ambitionen är att kommunen ska kunna stoltsera med Sveriges största solcellspark.
Glada. Anders Bredfell och Roger Orwén är entusiastiska över solcellerna som planeras att byggas på Skedala deponi. Ambitionen är att kommunen ska kunna stoltsera med Sveriges största solcellspark.

Deponin på Skedalahed blir en enorm solcellspark

Halmstad fortsätter att gå i bräschen för solenergi – nu ska deponin på Skedala­hed förvandlas till en av Sveriges största solcellsparker. – Kan inte vi som kommunalt bolag i samhällets tjänst satsa på det här, då kan ingen annan göra det heller, säger Anders Bredfell, kommunikationschef för Hem.

ANNONS
|

Skedala deponi ska förvandlas och villagrannarna får snart en helt annan utsikt. Där sönderslaget bråte nu skräpar ska det bli grönt gräs vid sidan av 10 000 kvadratmeter med solceller.

– Vår ambition är att det ska bli Sveriges största solcellspark. Det är ett konstruktivt sätt att använda en yta som inte går att ha till något annat, säger Anders Bredfell.

Solcellerna ska inledningsvis ha kapacitet till att producera maximalt 500 kW per dag, per år motsvarar det elproduktionen för cirka 90 hushåll. Satsningen kostar elva miljoner kronor, varav man hoppas på att få cirka en miljon i bidrag från länsstyrelsen och EU. Men i grunden handlar det inte alls om pengar.

ANNONS

– Det är inget sätt att tjäna pengar, utan det är ett miljöarbete för att förbättra miljön för Halmstadborna, säger Anders Bredfell.

Det finns nämligen en drös andra infallsvinklar till varför Halmstads Energi och Miljös styrelse enhetligt beslutade om en solcellspark, som bara indirekt kan ge en ekonomisk avkastning. En av dem är att Halmstads kommun kan fortsätta att marknadsföra sin framskridna position inom solenergi.

– Vi har sett att solceller är ett utvecklingsbart område som vi kan lära oss mer om. Tanken är en visningsverksamhet och genom att bygga den största solcellsparken i Sverige kan vi bereda väg för det kommersiella. Kan inte vi som kommunalt bolag i samhällets tjänst satsa på det här, då kan ingen annan göra det heller, säger Anders Bredfell.

Solprojekten på Kattegattgymnasiet och Bilmånsson har gett beslutet råg i ryggen. De resulterade i att ett stort antal privatpersoner kontaktade Hem – de ville installera solceller på eget bevåg. Miljöpartisten och tillika ordförande i Hems styrelse, Roger Orwén, är nöjd att hans hjärtefråga har blivit het.

– I samma anda blir solcellsparken ett studieobjekt för att sprida information, ett sätt för ett kommunalt bolag att visa riktningen. Det blir en skjuts för att utveckla solenergimarknaden både lokalt och regionalt.

ANNONS

Hösten 2014 ska parken stå klar. Anläggningen som har en livslängd på 30 år förväntas i framtiden dessutom kunna växa till dubbel effekt. Och som om inte det vore nog med soliga idéer – så har även fastighetskontoret ett antal solprojekt på gång. Bland annat blir det kanske fler skoltak med solceller.

Och om allt faller väl ut fler solcellsparker?

– Det är något vi sneglar på. I Oskarström finns det också en deponi som skulle kunna användas för solceller, säger Anders Bredfell.

... Sverige har lika stor möjlighet att utvinna solenergi på sommaren som länder kring Medelhavet? I södra Europa kan det bli för varmt för att utvinna solenergi och vi har dessutom våra långa ljusa dagar att dra nytta av.

... det har installerats en massa solceller och solfångar under de sex senaste åren. Rent teoretiskt kan vi i dag utvinna sju gånger mer solenergi år 2012 än vi kunde år 2006.

... det i dag finns cirka 15 000 solvärmesystem totalt i Sverige och att det varje år installeras drygt 2 000 system.

... ett genomsnittligt svenskt villatak tar emot cirka fem gånger mer solinstrålning än husets totala energianvändning ett helt år.

Källor: Energimyndigheten och Svensk solenergi

Kina – har flest solfångare i hela världen och står för cirka 75 procent av världsmarknaden.

Tyskland – har flest solceller totalt, men per capita ligger Cypern, Grekland och Österrike långt före andra europeiska länder.

Sverige – ligger bra till om man jämför med andra nordiska länder. Men internationellt sett ligger man långt efter.

ANNONS