Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Det är många som är kritiska till planerna på ett skolbygge i Snöstorp. Nellie Olsen Olander, med skylten, är en av dem. Bild: Jari Välitalo
Det är många som är kritiska till planerna på ett skolbygge i Snöstorp. Nellie Olsen Olander, med skylten, är en av dem. Bild: Jari Välitalo

Delade meningar om ny storskola i Snöstorp: ”Vi vill stoppa detta nu”

Åsikterna om kommunens planer på en ny storskola i Snöstorp går isär. Många i området är kritiska, men det hörs också positiva tongångar från andra närboende.

Kommunen har under flera års tid försökt få till ett skolbygge i Snöstorp med upptagningsområde Snöstorp och Andersberg, då det behövs för att möta de stora barnkullarna framöver. Till sist har man landat i att en ny skola ska byggas på en mark med fastighetsbeteckning 19:199, som i dag är ett grönområde insprängt mellan villor. Området ligger intill City Gross parkering och sträcker sig uppåt mot kyrkan, kommunen jobbar just nu med att ta fram en detaljplan för hur bygget kan se ut.

Tidigare har kommunen gjort en förstudie på en annan mark i Snöstorp, men denna har man av olika anledningar funnit olämplig för ett skolbygge. Planen är att skolan ska ha elever från årskurs 4 till 9, med omkring 620 elever. En tanke är också att bygga en idrottshall i anslutning till skolan plus att man ska tillaga mat till 1 100 elever, där en del av maten kommer att skickas ut till andra verksamheter i området. Grönområdet används i dag för tennis, fotboll, boulespel, rastning av hundar och rekreation. Området är planlagt som park eller plantering och detaljplanen är därför möjlig att ändra.

Planerna har dock fått boende i området att reagera, vissa är starkt kritiska medan det från andra hörs mer positiva tongångar.

Agneta Ivarsson, Jarl Ivarsson, Annika Sjöberg och Stefan Sjöberg bor i direkt anslutning till området. Bild: Ida Röök Svalander
Agneta Ivarsson, Jarl Ivarsson, Annika Sjöberg och Stefan Sjöberg bor i direkt anslutning till området. Bild: Ida Röök Svalander

Jarl Ivarsson, Agneta Ivarsson, Stefan Sjöberg och Annika Sjöberg bor i direkt anslutning till området där skolan nu planeras. De är mycket kritiska till planerna.

– För det första känns det inte alls bra att de inte har frågat oss först. Vi som bor i det här området måste ju få en chans att tycka till. De hänvisar till detaljplan och samråd, men vi tycker att då är det för sent. Vi vill stoppa detta nu, direkt. De behöver inte göra någon detaljplan, för vi vill inte ha en skola här, säger Agneta Ivarsson och får medhåll av sin man Jarl:

– Vi har skickat ut information om planerna till våra grannar, det är väldigt många som står på vår sida. Vi fick in ungefär 70–80 mejl och 20 telefonsamtal där folk säger ”nej” till planerna. Tänker man att det är tre till fyra personer i varje hushåll landar det på 200-300 personer som är emot det här.

Ska starta namninsamling

De har andra förslag på lämpliga platser för skolbygge i Snöstorp. Bland annat den så kallade Hästhagen, som sedan tidigare ratats av kommunen.

Paren Ivarsson och Sjöberg har sina åsikter klara, en skola på det tänkta området intill deras tomter kommer att förändra deras livskvalitet.

– Det handlar om vår fysiska och psykiska hälsa. Det känns inte som att de har tänkt klart alls, det är många frågor. Hur ska de lösa trafiksituationen till exempel, säger Jarl.

– Det kommer att innebära mer tung trafik i bostadsområdet, tänk på alla lekande barn, lägger Annika Sjöberg till.

Hon menar att en stor anledning till varför människor valt att bosätta sig på just den platsen i Snöstorp hänger ihop med grönområdet.

– Det är folk här uppe som nyss byggt hus. De köpte tomten för utsikten och byggde. Jag tycker synd om dem.

Just nu håller de på att samla ihop fler kritiska röster.

– Vi kommer att starta en namninsamling. Vi förväntar oss att kommunen lyssnar på oss, de kan inte bara köra över oss på det här sättet. De säger sig värna grönområden, men så gör de på det här viset. Vi får inte ihop det, säger Annika Sjöberg.

Paren Ivarsson och Sjöberg menar att det inte bara är i Snöstorp som man planerar att ta bort grönområden. De pekar på exempel som Folkparken och Picassoparken.

– Det rimmar dåligt med kommunens visionsberättelse, vi har ställt frågor till kommunråden om detta, men ingen av dem har svarat, säger Jarl.

Henrik Svensson är positiv till planerna. Bild: Ida Röök Svalander
Henrik Svensson är positiv till planerna. Bild: Ida Röök Svalander

Henrik Svensson bor också nära det tänkta skolområdet, även om hans tomt inte gränsar till platsen så som hos paren Ivarsson och Sjöberg. Henrik är dock inte lika kritisk till skolbygget.

– Jag ser det som väldigt positivt, detta skulle innebära ett lyft för hela Snöstorp, tror jag. Skolan och idrottshallen skulle kunna bli en naturlig samlingsplats för föreningar med olika typer av aktiviteter. Något sådant har vi inte i Snöstorp i dag. Och jag tror snarare att huspriserna skulle gå upp, det är ju generationsskifte i området och många barnfamiljer vill ha skolan nära, säger han.

Måste tänka till

Henrik har, precis som Ivarsson och Sjöberg, lagt ut inlägg i en lokal Facebook-grupp om sina åsikter.

– Jag ser att det är många som också är positiva. Det tycker jag ska komma fram i det här. Sedan finns det absolut ingen konflikt mellan ja- och nejsidan. Vi tycker olika bara och alla i Snöstorp är inte emot den nya skolan.

Han vill dock flagga för att han hoppas att kommunen bygger en skola som smälter in i omgivningarna.

– Jag utgår ifrån att de tänker till ordentligt i utformningen av området. Och så måste trafiksituationen lösas, med lämning och hämtning av barn, busshållplats och cykel- och gångvägar. Men i stort är jag, och flera med mig, positiva till bygget.

Korpföreningen Halmstad har nyttjat de två fotbollsplanerna som finns i området. Richard Kompass menar att det bara är att gilla läget för dem.

– Kommunen brukar vara bra på att hjälpa oss hitta nya fotbollsplaner att hålla till på i sådana här lägen. Jag har förtroende för att de gör det även den här gången, säger han.

Kommunråd Jenny Axelsson (C) har förståelse för kritiken.
Kommunråd Jenny Axelsson (C) har förståelse för kritiken.

Bör invänta detaljplanen

Kommunrådet och ordföranden i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, Jenny Axelsson (C), säger sig ha förståelse för kritiken och oron kring en eventuell skola i Snöstorp. Samtidigt menar hon att man bör invänta detaljplanen, för att då kunna lämna mer konkreta synpunkter. Området som nu ska detaljplaneras har inte ansetts ha höga naturvärden, något som kritikerna ifrågasätter.

– Jag har förståelse för oron och känslorna kring det här. Samtidigt måste man vara medveten om att Halmstad är en stad som växer, vi vill ha skolor i områden där det finns mycket barn. Då står grönområdets bevarande mot behovet av skolor. Och just i det här fallet har vi sett att behovet av skolor väger över. I detaljplanen kommer vi också se över hur förlusten av detta naturområde kan och bör kompenseras. Klassificeringen av det här området har gjorts av kompetenta och professionella handläggare, det känns inte rätt att ifrågasätta deras kompetens, säger hon.

Jenny Axelsson anser att man går händelserna i förväg, just nu inväntar man detaljplanen för att kunna se hur området mer konkret är tänkt att bli.

– Det finns ännu inte ett färdigt förslag, området är stort och man kan placera byggnaderna och parkeringarna på olika sätt. Vi vet ännu inget om hur byggnaderna kommer att se ut, inte heller om hur tillfartsvägar och gång- och cykelbanor ska ansluta. Ett förslag är på väg fram, detaljplanen kommer under senhösten att skickas ut på samråd och då har man som invånare möjlighet att konkret föra fram sina åsikter. Det är så den demokratiska processen ser ut, just nu har vi inget att förhålla oss till. Men jag välkomnar verkligen alla berörda att göra sin röst hörd när vi kommit så långt, säger hon och fortsätter:

– Jag tror också att det finns olika uppfattningar beroende på vilken målgrupp man tillhör. Barnfamiljer till exempel kanske vill ha en skola nära.

Ny skola i Snöstorp

Förstudier har gjorts och där har man kommit fram till att fastigheten, som är 4,3 hektar stor, är lämplig för skolbygge för 624 elever. Man konstaterar i förstudien att utmaningarna med bygget på platsen är trafiksituationen, då platsen i dag saknar anslutning till bilväg, en annan utmaning som nämns är att parken tas i anspråk vilket leder till mindre grönyta per boende i Snöstorp. Naturvårdsverket har angett att platsen har lågt natur- och rekreationsvärde. Man menar också i förstudien att marken är så pass stor, att en del av parken kommer att kunna bevaras.

Fler nyheter om Halmstad hittar du här

Superlokalt – här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här