Debatten hettade till om förskolor

Vänsterpartiets motion om att minska barngrupperna i förskolan, att erbjuda alla barn rätt till 30 timmars förskola senast 2022 samt att ersätta tillfälliga lokaler med permanenta vållade debatt i fullmäktige på torsdagen.