De vill uppmärksamma ungas psykiska mående med löpning

Många unga mår dåligt i samhället. Det uppmärksammas genom att ett lopp arrangeras på dagen för ungas psykiska hälsa.