De vill öka kunskapen om NPF-diagnoser

Den ambulerande musikalsatsningen "Hej Hyper" åker runt till skolor för att uppmärksamma diagnoser som ADHD, ADD och autism. Under tisdagen kom de till Lyngåkraskolan i Harplinge.