De ordnar träffar i jakt på sommarpersonal till vården

Lite av sommarbemanningen inom vården återstår för Halmstads kommun. Därför hålls tre träffar för att rekrytera mer folk. ”Jag behöver ett jobb för mitt uppehållstillstånd”, säger Sadiya Osman.