De behandlar de som slår: ”Alla kan välja att inte utöva våld”

Till Kriscentrum i Halmstad kommer bland annat de som utövar våld i nära relationer för behandling.
– Det första steget är oftast att ta ansvar för sina handlingar. Varje person har ett val att inte utöva våld, säger Terese Almqvist, socionom med vidareutbildning.