Därför vill inte kommuntoppen låta koldioxidbudgeten styra

Det hjälpte inte att Ingrid Bergelin från Klimatnätverket stod i fullmäktige och pekade på att koldioxidbudgeten anses vara det enda verktyget för att Halmstad ska kunna uppfylla Parisavtalet. Kommunstyrelsens ordförande, Stefan Pålsson (S), nappade ändå inte.