Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Mattias Rossköld är både kommundirektör och vd för moderbolaget Halmstads Rådhus AB. Angela Kristiansson är kommunens koncerncontroller och Carl-Johan Berthilsson (M) är styrelseordförande i Halmstads Rådhus AB. ”Halmstadborna kan vara stolta över bolagen och känna att de göra nytta, säger Berthilsson. Bild: Roger Larsson
Mattias Rossköld är både kommundirektör och vd för moderbolaget Halmstads Rådhus AB. Angela Kristiansson är kommunens koncerncontroller och Carl-Johan Berthilsson (M) är styrelseordförande i Halmstads Rådhus AB. ”Halmstadborna kan vara stolta över bolagen och känna att de göra nytta, säger Berthilsson. Bild: Roger Larsson

Därför har kommunen tio bolag

Att kommunal verksamhet bedrivs i bolagsform har blivit allt vanligare och Halmstad följer trenden. I slutet av förra året fick kommunen sitt tionde bolag, Laholmsbuktens VA AB. Men vad är vitsen med kommunala bolag och på vad sätt gynnar de Halmstadborna?

Kommunala bolag har funnits i Sverige i nästan 150 år och även i Halmstad finns en lång historia. Ett första hamnbolag bildades redan 1908 och kommunen har haft ett eget fastighetsbolag sedan 1942.

– Vi har också haft bolag som lagts ner eller omorganiserats. HEM var tidigare två bolag, Renhållningsbolaget och Energiverken. Och näringslivsfrågorna har flyttats från Näringslivsbolaget till kommunstyrelsen. Länge hade vi även ett parkeringsbolag, Nissastaden, men den verksamheten ingår nu i teknik- och fritidsförvaltningen, berättar Angela Kristiansson, kommunens koncerncontroller.

Äger tillgångar på 7,4 miljarder kronor

Frågan om hur stor del av kommunens verksamheter som nu är bolagiserade får olika svar beroende på vad man jämför. Sett till antal anställda så arbetar nästan 9 000 personer i de olika kommunala förvaltningarna, men bara cirka 500 i de kommunala bolagen.

Jämför man istället ekonomiska värden, så är de kommunala bolagen störst. När allt från HFAB:s hyresfastigheter och HEM:s sopförbränningsanläggningar till Stadsnätets fibernät och Hallands hamnars kranar räknas samman så äger bolagen tillgångar på närmare 7,4 miljarder kronor.

Då handlar det ändå bara om bokförda värden. Skulle HFAB:s hyresfastigheter räknas om till marknadsvärde skulle summan sluta på närmare 15,5 miljarder kronor. De kommunala förvaltningarna har tillsammans tillgångar värda cirka 7 miljarder kronor, främst i form av mark och fastigheter.

– Men det är svårt att jämföra bolags och förvaltningars ekonomi. Bolagskoncernen ska vara självbärande, utan bidrag från kommunen, medan förvaltningarna finansieras med skattepengar, säger kommundirektör Mattias Rossköld, som även är vd för kommunens moderbolag Halmstads Rådhus AB

Ser flera fördelar med bolagsformen

Vad är då fördelen med att bedriva verksamhet i bolagsform? Angela Kristiansson ser flera:

– Teoretiskt sett kan all verksamhet som inte är myndighetsutövning bolagiseras, men det finns inget egenvärde i det. Det är när en verksamhet är mer affärsmässig och har stora intäkter som bolagsformen kan passa bättre. En bolagisering kan bidra till effektivitet och göra det lättare att samverka med externa aktörer, säger hon.

Just möjligheten att samverka med andra lyftes fram som ett argument för att 2019 även bolagisera vatten- och avloppsverksamheten i Laholmsbuktens VA.

– LBVA har bland annat dialog med sin motsvarighet i nordvästra Skåne, NSVA, som drivs som bolag. Verkar man på samma villkor och kan jämföra samma siffror så blir det lättare att göra affärer, menar Carl-Johan Berthilsson (M), som är styrelseordförande i moderbolaget Halmstads Rådhus AB.

Förespråkarna för bolagsformen brukar även mena att det är snabbare beslutsvägar i ett bolag än i en förvaltning. Det finns inte samma beredningstvång och kommuninvånarna kan inte överklaga och fördröja ett beslut.

Socialdemokraterna tveksamma till bolagisering

De som är mer skeptiska till kommunala bolag brukar istället hävda att insynen i verksamheten blir sämre. Det argumentet hördes också i debatten kring bolagiseringen av LBVA.

– Med LBVA tyckte vi att det var problematiskt. Dels därför att det redan fanns en fungerande organisation i form av en gemensam nämnd mellan Laholm och Halmstad, dels därför att det med bolagsformen finns risk att den demokratiska insynen och öppenheten minskar. Men nu har vi att förhålla oss till det beslut som redan är fattat och verkställt, säger kommunrådet Krissi Johansson (S), som var en av de starkaste kritikerna.

”Med bolagsformen finns risk att den demokratiska insynen och öppenheten minskar”, säger kommunrådet Krissi Johansson (S), som var en av de starkaste kritikerna till bolagiseringen av Laholmsbuktens VA. Bild: Jari Välitalo/Arkiv
”Med bolagsformen finns risk att den demokratiska insynen och öppenheten minskar”, säger kommunrådet Krissi Johansson (S), som var en av de starkaste kritikerna till bolagiseringen av Laholmsbuktens VA. Bild: Jari Välitalo/Arkiv

Carl-Johan Berthilsson (M), håller inte med:

– På sätt och vis är insynen i ett aktiebolag till och med bättre än i en förvaltning. Via Bolagsverket kan var och en själv söka reda på alla siffror. Och bortsett från affärshemligheter så gäller offentlighetsprincipen även för bolag. Nästan allt är allmän handling.

Stor skillnad mellan styrelse och nämnd

En annan skillnad mellan bolag och förvaltning är att bolaget leds av en vd, med ett tydligt reglerat ansvar. Och istället för en politisk nämnd så är det en styrelse som fattar beslut.

Vem som helst kan sitta i en bolagsstyrelse och det är alltså här lättare att välja ledamöter utifrån kompetens och lämplighet. Styrelseledamöterna i de kommunala bolagen är dock alla politiskt valda.

– Det är kommunfullmäktige som utser styrelseledamöterna. Sedan förra mandatperioden erbjuder vi alla en utbildning i styrelsearbete. Efter en tenta kan man bli certifierad styrelseledamot, berättar Mattias Rossköld.

– Som politiker är det stor skillnad på att sitta i en styrelse jämfört med att sitta i en nämnd, men vi har hjälp av sakkunniga tjänstemän som tar fram beslutsunderlag. Historiskt sett har det varit lite prestigefyllt att sitta i en bolagsstyrelse, konstaterar Carl-Johan Berthilsson.

Ett moderbolag underlättar ägarstyrningen

Ett kommunalt bolag är visserligen en egen juridisk person, men har fortfarande band till sin ägare. Det är exempelvis politikerna i kommunfullmäktige som bestämmer ramarna för verksamheten, som uttrycks i en bolagsordning och i ägardirektiv. Principiellt viktiga frågor ska också stämmas av med kommunfullmäktige, exempelvis stora investeringar eller större förändringar i verksamheten.

Sedan 2005 är de kommunala bolagen (förutom LBVA AB) samlade under en gemensam hatt – moderbolaget Halmstads Rådhus AB.

– Det bidrar till en bättre samordning och ägarstyrning. Jag lägger ungefär en dag i veckan på bolagen och har dialog med deras vd:ar kring utmaningar och olika strategier, säger Mattias Rossköld.

Och styrelseordförande Carl-Johan Berthilsson är nöjd med hur bolagen fungerar:

– Jag sitter i ett tiotal privata bolagsstyrelser och kan konstatera att kommunens bolag både är effektiva och levererar väl. Halmstadborna kan vara stolta över bolagen och känna att de gör nytta, säger han.

Nästa del: ”Kommunen tjänar miljoner på skatteplanering”

Fakta: Kommunens tio bolag

Halmstads Energi och Miljö AB (Hem): Bildades 2006. 299 anställda. Uppdrag: Producera och distribuera energi, samla in och återvinna avfall. Äger i sin tur bolaget Halmstads Energi och Miljö Nät AB.

Halmstads Fastighets AB (HFAB): Bildades 1942. 133 anställda. Uppdrag: Äga, producera och förvalta fastigheter för bostadsändamål (hyresrätter). Äger i sin tur nio bolag till 100 procent och ett till 60 procent.

Halmstads Stadsnät AB (tidigare Halmstad IT-Nät AB): Bildades 2010. 26 anställda. Uppdrag: Anskaffa, äga och förvalta anläggningar för tele- och datakommunikation, främst i form av optisk fiber.

Hallands Hamnar Halmstad AB: Bildades 1908. 74 anställda (Halmstad). Uppdrag: Bedriva hamnverksamhet och utföra hamn-, sjöfarts- och logistikrelaterade tjänster. Äger i sin tur bolaget Hallands Hamnar AB till 50 procent (tillsammans med Varbergs kommun).

Halmstads Flygplats AB: Bildades 2006. 36 anställda. Uppdrag: Äga, förvalta och driva flygplatsen i Halmstad.

Destination Halmstad AB (tidigare Halmstad 700 AB): Bildades 2007. 28 anställda. Uppdrag: Utveckla Halmstad som besöks-, mötes- och evenemangsdestination.

Halmstad Business Incubator AB (tidigare Science Park Halmstad AB): Bildades 2015. 6 anställda. Uppdrag: Svara för kommunens stöd till nya företag, innovations- och tillväxtföretag.

AB Industristaden: Bildades 1969. Inga anställda. Uppdrag: Äga och förvalta fastigheter och parkeringsanläggningar.

Laholmsbuktens VA AB: Bildades 2019. 104 anställda. Uppdrag: Förvalta allmänna va-anläggningar och ombesörja produktion och distribution av dricksvatten. Ägs av Halmstads kommun och Laholms kommun (50 procent var).

Halmstads Rådhus AB: (moderbolaget): Bildades: 2005. Inga anställda. Uppdrag: Styra och samordna dotterbolagen i kommunkoncernen.

Fler nyheter om Halmstad hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här

 

Ladda ner vår nyhetsapp!
1. Sök på ”Hallandsposten” i App Store eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.
Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet!