Coronasäker cykelmanifestation för klimatet

Hotet från coronasmittan fick samhället att förstå allvaret – och att agera. Nu hoppas en grupp miljöengagerade organisationer kunna väcka den ännu allvarligare klimatfrågan till liv igen. Steg ett blev att cykla tillsammans i centrala Halmstad.

ANNONS
|

Parisavtalet upplevs av flera miljökämpar som ett dokument med namnunderskrifter. Ett åtagande som inte har återkoppling till den politiska vardagen. Som tomma löften, ungefär.

För att skaka liv i klimatfrågan igen samlades därför en rad engagerade organisationer på fredagen för att väcka viss uppståndelse genom att cykla omkring coronasäkert i centrala Halmstad och sprida sitt budskap.

– Vi ser den här frågan som större än coronafrågan. All forskning tyder på att vi är mitt uppe i en massutrotning. Vi måste agera som att vi är inne i en klimatkris, lika väl som vi har agerat under Coronakrisen. Vi vill få upp ögonen för den här frågan igen, beskriver Katinka Johansson som är en av initiativtagarna till fredagens aktion.

ANNONS

Går inte ihop

Rent konkret var samlingen också ett sätt att bidra till ”Fridays for Futures” globala klimatstrejk, som gick under parollen “Inga fler tomma löften”.

De kopplade den till att cykelstaden Halmstad är med i sammanslutningen Fossilfritt Sverige, samtidigt som politikerna planerar att utöka trafiklederna med södra infarten och en framtida ny förbindelse över Nissan.

– Planerna för en trafikled genom Halmstad rimmar inte så bra om vi ska agera för att bli en fossilfri stad. Det går helt enkelt inte ihop, framhåller Katinka Johansson.

Smartare med cykelvägar

Arrangörer och samordnare var FFF Halmstad, XR Halland, Cykelfrämjandet Halmstad- Laholm, Halmstads Naturskyddsförening, Klimataktion Halmstad, Klimat Laholm och de pekade gemensamt på tre saker: det klimatnödläge vi befinner oss i, att politikerna inte gör tillräckligt för att nå de klimatmål som redan är satta och att politikerna behöver fortsätta ta beslut och agera i linje med klimatmålen.

”Är det inte smartare och mer i linje med klimatmålen att bygga fler cykelvägar och snarare minska på trafiken genom innerstaden?” frågade demonstranterna sig.

”Om jag inte försöker...”

Gun Jönsson deltog i cykelprotesten och beskriver att hennes frustration får henne att agera och försöka få fler att öppna ögonen:

– Min logik är enkel, det finns ett Parisavtal om att vi ska hålla oss under 1,5 grads uppvärmning av jorden. Halmstads kommunfullmäktige hart beslutat om att vi ska minska koldioxidutsläppen med 15 procent varje år och nu har man tagit ett beslut att satsa på vägar. Med fler vägar blir det mer trafik. Jag tycker att man ska fixa sänkningen av utsläppen först, sedan kan vi bygga nya vägar, säger hon och lägger till:

ANNONS

– Om jag inte försöker göra något är jag bara, som Astrid Lindgren beskrev det i Bröderna Lejonhjärta, en lite lort.

ANNONS