Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Strax över 500 anställda svarade på hemvårdsförvaltningens enkät om vaccination. Nio procent uppgav att de inte ville vaccinera sig. Bild: Roger Larsson
Strax över 500 anställda svarade på hemvårdsförvaltningens enkät om vaccination. Nio procent uppgav att de inte ville vaccinera sig. Bild: Roger Larsson

Cirka en av tio vårdanställda vill inte vaccinera sig

Nästan en av tio anställda inom hemvårdsförvaltningen vill inte vaccinera sig mot covid-19. Det visar en enkät som gjorts.
– Men svarsfrekvensen är låg så det är svårt att dra statistiska slutsatser, uppger HR-chef Jesper Bresell.

I början av mars skickade hemvårdsförvaltningen ut en enkät till sina medarbetare med frågor som rörde vaccination mot covid-19.

Tanken var att undersöka vilken efterfråga som fanns hos medarbetare för att vaccinera sig hos företagshälsovården eftersom förvaltningen fått indikationer om att det hade varit svårt för medarbetare att boka tider för vaccinering berättar HR-chef Jesper Bresell.

– Syftet var att försöka få en bild av om vi har tillräckligt med resurser hos vår företagshälsovård för att möta vaccinationsbehovet, förklarar han.

Låg svarsfrekvens

Svarsfrekvensen blev dock ganska låg, 33 procent, vilket motsvarar 537 personer. Det ger en indikation men att dra några statistiska slutsatser är svårt menar Jesper Bresell.

I enkäten svarade 64 procent att de redan fått vaccinationen, 14 procent att de hade en tid inbokad och 13 procent att de väntade på att bli vaccinerade men inte hade någon tid inbokad ännu.

Nio procent svarade att de inte vill vaccinera sig. Det motsvarar ungefär den bild som tidigare har framkommit i olika undersökningar av hur svenska folket ställer sig i frågan.

I en undersökning som EU-kommissionen gjorde strax före jul uppgav till exempel tio procent av svenska folket att de inte vill vaccinera sig. I en annan undersökning, gjord av Novus och Ekot i februari, säger ungefär sex procent nej till vaccin. Den undersökningen gjordes dock innan Astra Zenecas vaccin pausades.

– Men vi hade ingen förväntan på vilken nivå vi skulle hamna på i denna fråga då det inte var syftet med vår enkät, uppger Jesper Bresell.

Arbetar med information

Att vaccinera sig är ju frivilligt men kommer ni på något sätt att jobba med den här gruppen som inte vill vaccinera sig men som ändå kommer att jobba ute i verksamheten med äldre?

– Nationellt finns det inga möjlighet att ställa krav att våra medarbetare ska vara vaccinerade för att de ska arbeta inom vår verksamhet och det är detta som vi behöver förhålla oss till. Vi försöker dock arbeta med kunskap och information för att förmå våra medarbetare att vaccinera sig.

LÄS MER: Fåtal vårdanställda vägrar vaccin på grund av rädsla

Fler nyheter om Halmstad hittar du här

Superlokalt – här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här