Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

När det förra året fanns stora problem med bygglovshanteringen gjordes bygglovschefen Katarina Finyak till syndabock och köptes tidigare i år ut av Halmstads kommun – men enligt facket fanns problemen högre upp. Bild: Roger Larsson
När det förra året fanns stora problem med bygglovshanteringen gjordes bygglovschefen Katarina Finyak till syndabock och köptes tidigare i år ut av Halmstads kommun – men enligt facket fanns problemen högre upp. Bild: Roger Larsson

Bygglovschefen köptes ut – skulle göras till syndabock

När läget på byggnadskontoret förra året var kaotiskt skulle bygglovschefen Katarina Finyak göras till syndabock. Arbetsgivaren försökte ge henne en disciplinpåföljd – men facket pekade på att bristerna fanns högre upp. Efter centrala förhandlingar köptes hon i år ut med 685 000 kronor. En ny bygglovschef beräknas inte vara på plats förrän till sommaren nästa år.

I slutet av förra året fick kommunens hantering av bygglovsärenden svidande kritik i en revisionsrapport. Handläggningstider, rättssäkerhet och service fick i rapporten underkänt av personer som sökt bygglov i Halmstad.

Undersökningen gjordes av konsultföretaget Pwc, på uppdrag av Halmstads kommuns revisorer, och innehöll bland annat enkäter med 164 personer som sökt bygglov i Halmstad de senaste 12 månaderna.

LÄS MER: Halmstads hantering av bygglovsärenden sågas: ”Funkar inte som det ska”

På fem av de sex punkter som Pwc undersökte fick byggnadskontoret underkänt – bland annat när det gällde personalresurser, tillgänglighet och bemötande, samt styrning och ledning.

Höga förhoppningar

När kommunen i maj 2017 anställde Tommy Thuvesson, som gick från att vara fastighetschef på Region Halland till att bli förvaltningschef på byggnadskontoret, var förhoppningarna annars höga.

LÄS MER: Thuvesson ny byggnadschef i Halmstad

”Det här är en bra rekrytering för Halmstads kommun. Tommy Thuvesson har goda ledaregenskaper och kommer att vara en positiv kraft för att fortsätta driva byggnadskontorets och Halmstads utveckling framåt”, kommenterade dåvarande kommunchefen Henry Bengtsson.

Fler beslut på delegation

Thuvesson fick bland annat igenom en ökning av antalet bygglovsbeslut som fattas på delegation av tjänstepersoner, i stället för att de ska fördröjas av att besluten fattas i den politiskt tillsatta byggnadsnämnden.

Förvaltningschefen gav inte stöd åt bygglovschefen Katarina Finyak
Enligt fackförbundet Vision gav inte förvaltningschefen Tommy Thuvesson det stöd och de förutsättningar bygglovschefen behövde för sitt arbete – utan han ska bara ha klagat på det han inte tyckte fungerade. Thuvesson säger till HP att han inte håller med om den bilden. Bild: Johan Persson

Sommaren 2019 slogs sedan byggnadskontoret ihop med miljökontoret till en gemensam förvaltning, som Thuvesson blev chef för.

Enligt vad HP fått fram var det dock inte helt enkelt att få två så olika verksamheter att fungera tillsammans under samma paraply. På byggnadskontoret har personalläget de senaste åren dessutom varit ansträngt – med förhållandevis stor personalomsättning, vakanser och flera långtidssjukskrivningar.

Ökat tryck under pandemin

När dessutom coronapandemin slog till under våren 2020 – och många passade på att bygga om eller bygga till, när det inte gick att resa – ökade dessutom arbetsbelastningen i och med att det kom in 25 procent fler bygglovsansökningar.

Bygglovschef var vid den här tiden Katarina Finyak. Från och med våren 2018 var hon tillförordnad chef och ett år senare blev hon det permanent.

Handläggarna hann inte med när bygglovsansökningarna ökade med cirka 25 procent efter att pandemin slagit till. I stället tampades personalstyrkan med långtidssjukskrivningar och vakanser. Bild: Roger Larsson
Handläggarna hann inte med när bygglovsansökningarna ökade med cirka 25 procent efter att pandemin slagit till. I stället tampades personalstyrkan med långtidssjukskrivningar och vakanser. Bild: Roger Larsson

Ganska snart fick hon det dock hett om öronen. De uppgifter som HP fått av initierade pekar på att man från högre håll ville göra henne till syndabock för det som inte fungerade – trots att hon, med flera chefsnivåer över sig, hade väldigt begränsat mandat att kunna påverka problemen på byggnadskontoret.

Påstods ha brustit i bemötande

I slutet av sommaren 2020 fick hon veta att arbetsgivaren ville ge henne en disciplinär åtgärd, en varning för att hon påstods ha brustit i bemötandet av ett par bygglovssökande.

När Finyak då tog hjälp av sitt fackförbund, Vision, och hävdade att arbetsgivaren inte hade laglig grund för att ge henne någon disciplinåtgärd blev det lokala förhandlingar som i oktober 2020 slutade i oenighet.

Vid förhandlingarna hade arbetsgivaren ökat på kritiken mot Finyak och lyfte även fram samarbetsbrister och resultatavvikelse som skäl för att ge henne en varning.

Inget stöd från förvaltningschefen

Av de protokollsanteckningar som fackförbundet Vision skrivit framgår dock att facket helt underkände det som kommunens förhandlingschef Leif Johansson förde fram.

Kritiken mot Finyak handlade bland annat om att vissa som ansökte om bygglov digitalt inte hade fått den avgiftssänkning som de var berättigade till. Facket lyfte dock fram att det inte var Finyak som planerat hur det nya avgiftssystemet skulle införas, och att hon inte fått något stöd när hon påtalat problemen med det nya systemet.

Facket skriver också att förvaltningschefen i olika sammanhang bara pekat på vad som varit fel, utan att stötta Finyak och ge henne rätt förutsättningar.

Köptes ut med engångsbelopp

Först i mitten av mars i år blev det central förhandling mellan SKR (Sveriges kommuner och regioner) och Vision.

Även vid detta tillfälle var parterna oeniga. Kommunen stod fast vid att bygglovschefen skulle tilldelas en varning, medan fackförbundet hävdade att arbetsgivaren inte kunde visa upp någon dokumenterad misskötsamhet.

Enligt vad HP erfar var Vision berett att driva frågan i Arbetsdomstolen, men i stället löstes tvisten med att Katarina Finyak köptes ut med ett engångsbelopp på cirka 685 000 kronor – utan att det togs ställning i sakfrågan.

LÄS MER: Insinuationer får starka chefer som sparkats att se rött

Redan i maj började hon på ett nytt jobb som bygglovschef i Hässleholm.

Jag står fast vid att jag gjorde så gott jag kunde och att arbetsgivaren inte hade skäl att utsätta mig för disciplinära åtgärder.

Frågan är förstås hur hennes möjligheter att verka som bygglovschef i Halmstad påverkades av hotet från arbetsgivaren under tiden från sommaren 2020 till våren 2021?

– Det är inget jag vill kommentera. Jag har lagt allt det där bakom mig, säger Katarina Finyak nu när HP kontaktar henne.

Men upplevde du det som att du utsågs till syndabock för de problem som fanns på byggnadskontoret i Halmstad?

– Det vill jag helst inte svara på, men jag står fast vid att jag gjorde så gott jag kunde och att arbetsgivaren inte hade skäl att utsätta mig för några disciplinära åtgärder.

– Man ska komma ihåg att jag inte hade mandat att kunna rekrytera personal utan godkännande från mina chefer. Jag hade inte heller åtkomst till upphandlingsverktyget för att kunna ta in konsulter. Fast nu har jag gått vidare och stortrivs på mitt nya jobb.

Vad är det som gör att du trivs så bra i Hässleholm?

– Här finns en förståelse för vad som krävs för att en bygglovsverksamhet ska kunna fungera. Dessutom finns det en acceptans för vilken extra belastning det blivit under pandemin – så att man låter vissa processer vänta när alla har fullt upp.

Thorén ersatte Thuvesson

När det gäller Tommy Thuvesson ersattes han i februari som förvaltningschef av Anders Thorén (som var förvaltningschef för byggnadskontoret redan 2013–2016) och Thuvesson jobbade sedan fram till sommaren som ”senior rådgivare”.

LÄS MER: Anders Thorén blir ny chef för bygg- och miljöförvaltningen

– Det innebar att jag gjorde några utredningsuppdrag fram tills jag gick i pension. Det blev en vettig överlämning, säger Thuvesson till HP.

Hur vill du kommentera den kritik som facket riktade mot dig beträffande att du inte ska ha stöttat bygglovschefen och inte ska ha skapat de förutsättningar som krävdes?

– Det skulle vara under min värdighet att ge mig in och prata om personfrågor – men jag kan konstatera att jag inte var bygglovschefens närmaste chef, utan det fanns en chefsnivå mellan oss.

LÄS MER: Så ska Halmstad komma till rätta med bygglovskrisen

Ny bygglovschef dröjer

Efter att Katarina Finyak löstes ut har Kim Ferm varit tillförordnad bygglovschef, men från och med december är det stadsarkitekt Kajsa Sparrings som är tillförordnad.

LÄS MER: Värsta krisen är över – enorma kön för bygglov är borta

HP har flera gånger försökt intervjua bygg- och miljöförvaltningens chef Anders Thorén, men han har bara velat kommunicera via mejl och sms. Som svar på frågan varför de väntat med att annonsera efter en ny, permanent bygglovschef efter Finyak skriver han:

”Vi hade vid den tidpunkten inlett en organisationsöversyn och jag behövde lära känna den nya sammanslagna verksamheten innan ett långsiktigt beslut togs. Nu är en ny organisation på plats från 1 december och därmed är det naturligt att gå vidare med rekryteringen”.

Anders Thorén är sedan februari chef för bygg- och miljöförvaltningen i Halmstad. Han har i höst konstaterat att det rekryterats fler handläggare och att den genomsnittliga handläggningstiden för bygglov har minskats från nio veckor till sju. Bild: Povel Arwidson
Anders Thorén är sedan februari chef för bygg- och miljöförvaltningen i Halmstad. Han har i höst konstaterat att det rekryterats fler handläggare och att den genomsnittliga handläggningstiden för bygglov har minskats från nio veckor till sju. Bild: Povel Arwidson

Thorén skriver också att tjänsten som bygglovschef annonseras ut via kommunens eget rekryteringscenter och att han räknar med att en ny chef ska vara på plats vid halvårsskiftet sommaren 2022.

LÄS MER: Kommunen tillät att bygge vid havet fick växa på höjden

LÄS MER: Högt hus vid havet kallas ”olycksfall i arbetet”

LÄS MER: Godkända ändringar av bygglov går att överklaga

LÄS MER: Centimetermått vållar problem för bygge i Oskarström

LÄS MER: Begicks det tjänstefel när huset fick höjas två meter?

LÄS MER: Kommunens missar får länsstyrelsen att upphäva bygglov i Grötvik

Fler nyheter om Halmstad hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här

 

Ladda ner vår nyhetsapp!
1. Sök på ”Hallandsposten” i App Store eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.
Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet!