Bygget på Fyllinge som stått still i över två år har fått nytt bygglov

Det omtvistade bygget av hyreslägenheter på Fyllinge som stått still i över två år har beviljats ett nytt bygglov. Antalet lägenheter blir färre än i det ursprungliga bygglovet och rivningsarbeten kommer att behöva göras på nuvarande byggnad uppger Christer Andersson, vd för bolaget som äger fastigheten.