Busschaufförers munskydd var inte tillräckligt säkra

Efter en inspektion från Arbetsmiljöverket ska Hallandstrafikens medåkande busschaufförer förses med andningsskydd av minst klass FFP2, något som bussoperatören Nobina ställer sig undrande till.

ANNONS
|

Det var för ungefär två veckor sedan under en inspektion gällande busschaufförernas skyddsglas som Arbetsmiljöverket ställde frågor kring hur medåkande skulle utföras säkert.

Detta fick Kommunals skyddsombud i Halmstad, Jens Skytt, att undersöka vad som faktiskt gäller för personal som medåker.

Skyddsstopp infördes

Medåkande innebär om en ur personalen reser till en annan linje med en buss eller till exempel linjetränar. Föraren sitter bakom skyddsglas och berörs inte, medan de medåkande sitter på en sittplats ute i bussen.

”Jag har läst igenom Arbetsmiljöverkets information gällande personlig skyddsutrustning där det framgår tydligt att klass II R inte är tillräckligt vid passresa och/eller linjekännedom i fordon där medåkande personal kommer i kontakt med resenärer”, skriver Jens Skytt i sitt mejl till bussoperatören Nobina där han uppmärksammar problemet och poängterar att personal som åker med skall ha samma skyddsnivå som föraren.

ANNONS

– Jag uttryckte mitt missnöje till arbetsgivaren som valde att inte gå mig till mötes. Då satte jag in ett skyddsstopp där Arbetsmiljöverket har sett över frågan och har gått på min linje, säger Jens Skytt.

Skyddsstoppet infördes 24 juni och gällde Halmstad, Hylte och Laholms depå. Efter införandet försåg Nobina personalen med de efterfrågade munskydden, men ställer sig undrande till Arbetsmiljöverkets beslut.

– Vi har fått ett beslut från Arbetsmiljöverket som gäller Halmstad där de kräver att medåkande bussförare ska bära andningsskydd, berättar Nobinas kommunikationschef David Erixon och fortsätter:

– Vi ställer oss väldigt förvånande till det här då Folkhälsomyndigheten bedömer att smittspridningen går i rätt riktning och rekommendationen kring munskydd i kollektivtrafiken avskaffas första juli. Då skapar arbetsmiljöverket ett nytt krav där vår personal ska bära andningsskydd kollektivtrafiken – det är märkligt.

Samma skydd som vårdpersonal

Säkerhetsåtgärderna som finns på plats i bussarna är dels att chauffören sitter bakom skyddsglas och dels att personalen ska ha tillgång till munskydd av klass Il R, vilket Arbetsmiljöverket beslutat inte är tillräckligt.

– Det är samma krav på andningsskydd som exempelvis en IVA-sjuksköterska har som behandlar covid-patienter. Att vi då ska vi konkurrera med sjukvården om tillgången på de här maskerna känns olyckligt. Vi undrar hur två myndigheter kan ge så motstridiga besked, säger David Erixon och berättar att Nobina har säkerställt att personalen har tillgång till andningsmasken i fråga.

ANNONS

Nobina kan överklaga beslutet, men säkerhetsåtgärderna gäller fram tills att Arbetsmiljöverket fattar ett nytt beslut.

ANNONS