Busörs reningsverk ska byggas ut

Busörs reningsverk i Särdal ska byggas ut för att i framtiden även ta hand om spillvatten från Getinge samhälle. Därför har kommunens personal- och ledningsutskott godkänt en större kostnad, 120 miljoner kronor, till projektet.