Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Efter att ha prövat Bulls veranda har mark- och miljödomstolen kommit fram till samma slutsats som länsstyrelsen. Byggnaden ska bort. Bild: Anna-Karin Forsberg/HP Arkiv
Efter att ha prövat Bulls veranda har mark- och miljödomstolen kommit fram till samma slutsats som länsstyrelsen. Byggnaden ska bort. Bild: Anna-Karin Forsberg/HP Arkiv

Bulls veranda får inte vara kvar enligt domstol

Inte heller mark- och miljödomstolen anser att Bulls veranda ska få bygglov. Beslutet innebär att den populära glasverandan måste tas bort. Det är kontentan av den senaste domen.

Mark- och miljödomstolen i Vänersborg sällar sig till de myndigheter som gått emot Svenska bio om Bulls veranda. Efter att ha prövat tillbyggnaden har domstolen kommit fram till samma slutsats som länsstyrelsen.

Fastighetsägaren Svenska bio får vare sig tillfälligt eller permanent bygglov, vilket innebär att den populära glasverandan på Lilla torg är olovlig och därför måste tas bort. Så lyder domen som kom i dagarna.

Strider mot detaljplan och förvanskar brandstationen

Ursprungligen är det byggnadsnämnden i Halmstads kommun som har sagt nej till bygglov för glasverandan och beslutat att byggnaden måste tas bort.

Skälet är att verandan sitter på den gamla brandstationen som är kulturhistoriskt värdefull. Ett permanent bygglov skulle innebära en förvanskning av brandstationen, enligt kommunen.

Verandan är också placerad på kommunens mark som enligt detaljplan ska vara tillgänglig för allmänt ändamål; som gata och torg.

”Rivs verandan blir folk av med jobbet”

Bulls veranda utgör 40 av restaurangens totalt 130 platser och sysselsätter cirka tio anställda. En rivning skulle innebära att arbetsgivaren får säga upp personal, har Svenska bio framhållit.

Det ovan nämnda, i kombination med att verandan uppskattas av många Halmstadbor, har gjort att fastighetsägaren fortsatt driva ärendet.

Det senaste överklagandet avser Länsstyrelsen i Hallands beslut i maj där kommunen gavs rätt i tvisten. Sedan i somras har ärendet legat hos mark- och miljödomstolen.

LÄS MER: Striden om Bulls veranda fortsätter – Svenska bio överklagar igen

Inför prövningen i domstolen tillade Svenska bio att den gällande detaljplanen bör tolkas utifrån hur markområdets funktion som torg har utvecklats under det senaste årtiondet.

”Restaurangverksamheten som bedrivs på Bulls veranda överensstämmer med hur torget används i övrigt”, argumenterade fastighetsägaren.

Domstolen håller med länsstyrelsen

Men än en gång blir det ett nej för verandan. Mark- och miljödomstolen anser att det saknas skäl att riva upp byggnadsnämndens beslut.

Domstolen är av samma uppfattning som länsstyrelsen, att verandan strider mot detaljplanen och att avvikelsen inte kan godtas utifrån föreskrifterna i plan- och bygglagen.

Planstridigheten räckte för att domstolen skulle avslå överklagandet. Huruvida tillbyggnaden förvanskar brandstationen eller inte prövades inte.

Domstolen avslår även överklagandet som gäller kommunens föreläggande om rättelse – det vill säga att glasverandan måste bort.

Besluten kan överklagas till högsta instans som är Mark- och miljööverdomstolen.

Hallandsposten har sökt Svenska bios vd Peter Fornstam för en kommentar.

LÄS MER: Halmstadbor står upp för Bulls veranda

Fler nyheter om Halmstad hittar du här

Superlokalt – här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här