Bristfälliga skollokaler i Halmstad förbjuds

I skolans lokaler vistas för många personer sett till ventilationens kapacitet, vilket kan orsaka en rad olika hälsobesvär. Kommunen tvingas nu att antingen åtgärda den bristande ventilationen eller minska antalet personer på skolan.