Brister på Frösundas gruppbostäder igen

Än en gång har det uppdagats brister i omhändertagandet av boende på Frösundas gruppbostäder. Nu riskerar vårdbolaget att drabbas av vitesföreläggande från kommunen.

ANNONS

I våras krävde Willy Engebrethsen, rättsombud för Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, FUB att kommunen tillsatte en ”haverikommission” för att utreda de återkommande bristerna på flera av Frösundas gruppbostäder i Halmstad.

Någon haverikommission har det inte blivit. Men på socialnämndens begäran har Frösunda nu presenterat en sammanställning av vilka individuella aktiviteter som de boende haft under perioden april-maj.

Willy Engebrethsen är inte nöjd med redovisningen.

– Jag har varit i kontakt med anhöriga på flera gruppbostäder. De har inte samma uppfattning om Frösunda om hur många aktiviteter deras anhöriga har fått.

Han tycker att kommunen inte bara borde lita på vad Frösunda uppger.

ANNONS

– Jag saknar objektivitet i granskningen.

Enligt Eric Semb, avdelningschef på socialförvaltningen har 13 av Frösundas boendeenheter haft en ”adekvat nivå” på genomförda fritidsaktiviteter.

– Redovisningen från tre enheter gick inte att begripa och vid ytterligare två redovisades bara en aktivitet i snitt i veckan, säger han.

Frösunda har nu fått i uppdrag av kommunen förklara varför två boenden fortfarande har brister och förtydliga oklarheter hos de övriga tre.Tidigare problem har i flera fall skyllts på att Frösunda haft en väldigt stor omsättning på chefer.

– Nu har man en regionchef som är bosatt i Halland, vilket gör att det fungerar bättre i kontakterna med oss. Däremot är det fortfarande en del snurr på chefstjänsterna på gruppbostäderna, säger Eric Semb.

Ella Kardemark (KD), ordförande för socialnämnden, tycker att det nu i huvudsak ser bra ut på Frösundas gruppbostäder.

– Vi kan inte säga upp avtalen med enstaka gruppbostäder eftersom upphandlingen omfattade ett större antal. Däremot har vi möjlighet att inte förlänga avtalet när det går ut vid årsskiftet.

Skulle bristerna vara mycket allvarliga kan kommunen bryta avtalet under pågående avtalsperiod.

– Det mest sannolika är att vi ställer krav på förbättringar vid vite, om vi inte är nöjda med Frösundas förklaringar, säger Eric Semb.

ANNONS

Kommunen valde för snart tre år sedan Frösunda framför övriga anbudsgivare eftersom bolaget garanterade varje boende tre individuella kultur- och fritidsaktiviteter i veckan.

ANNONS