Brister på Andersbergsskolan har rättats till efter hård kritik

Efter svidande kritik har bristerna på Andersbergsskolan rättats till. 16 behöriga lärare har anställts och skolan har förbättrat sitt arbete med att ge rätt hjälp till elever i behov av stöd.
– Det har gjorts ett jättearbete på skolan och det känns skönt att vi fick grönt ljus av Skolinspektionen nu, säger verksamhetschef Svenjohan Davidsson.