Böter för Jan Widikson efter skogsskövlingen

Jan Widikson har sagt att han blir helgonförklarad den dag det brinner i Tylösand. Men tingsrätten ser honom inte som ett helgon, utan var ”snubblande nära” att döma honom till fängelse. Domen innebär att han och hans bolag ska betala 2,2 miljoner kronor för den olagliga avverkningen.

ANNONS
|

Av den 90 sidor långa domen framgår att tingsrätten friar Jan Widikson från åtalet om grov skadegörelse. I stället döms han för anstiftan av grov skadegörelse.

LÄS MER:Så motiverar rätten domen i skövlingsmålet

Enligt domen var Widiksons påstående att den som hållit i motorsågen avverkat på eget bevåg och utan instruktioner alltför ”osannolik”.

Rätten påpekar också att Widikson måste vara ”väl förtrogen med vikten av att inte olovligen fälla träd på annans mark” med tanke på att han tidigare lagförts för sådana brott intill sin nuvarande adress på Älgvägen 25.

Vi anser att det är klarlagt att syftet med avverkningen var att få havsutsikt.

Slutligen lyfter rätten fram allvaret i att resultatet intill Älgvägen 19 blev ”ett kalhugget område där till och med merparten av stubbarna från de avverkade träden frästs bort från marken”.

ANNONS
Joakim Hugoson rådman
Joakim Hugoson rådman Bild: Jari Välitalo

– Vi anser att det är klarlagt att syftet med avverkningen var att få havsutsikt. Det fanns ingen sådan utsikt från markplanet på fastigheten tidigare, säger rådmannen Joakim Hugoson, som tjänstgjort som extra domare i målet, och konstaterar att det är bevisat att det rörde sig om minst 260 träd.

Straffvärdet för hans brott motsvarar 11 månaders fängelse. Det var alltså snubblande nära.

Åklagarna hade yrkat på att Widikson skulle dömas till ett flerårigt fängelsestraff, men rätten menar att han klarar sig undan inlåsning med minsta möjliga marginal. Om hans brott hade motsvarat minst 12 månaders fängelse hade rätten varit tvungen att döma ut ett fängelsestraff.

Pia Johansson lagman
Pia Johansson lagman Bild: Jari Välitalo

– Vi har kommit fram till att straffvärdet för hans brott motsvarar 11 månaders fängelse. Det var alltså snubblande nära, kommenterar rättens ordförande, lagmannen Pia Johansson.

Villkorlig dom

Eftersom det rör sig om mindre än ett års fängelse väger rätten in att Widikson tidigare är ostraffad ”inom beaktansvärd tid” och att risken för att han gör sig skyldig till fortsatt brottslighet bedöms liten – och nöjer sig därför med en villkorlig dom med två års prövotid. Det innebär att om han begår några brott under den tiden så kommer det här brottet att vägas in i bedömningen av det.

Från vänster syns nämndemännen Jan Gottfriedson och Dan Hagung, domarna Joakim Hugoson och Pia Johansson, tingsnotarie Louise Herrstedt samt nämndemännen Else-Marie Bouvin och Per-Åke Pålsson.
Från vänster syns nämndemännen Jan Gottfriedson och Dan Hagung, domarna Joakim Hugoson och Pia Johansson, tingsnotarie Louise Herrstedt samt nämndemännen Else-Marie Bouvin och Per-Åke Pålsson. Bild: Jari Välitalo

Frågan är förstås vad som hade krävts för att avverkningen skulle komma upp i ett straffvärde på ett års fängelse. Enligt Pia Johansson finns det ingen exakt tariff, men i domen resonerar rätten kring att det hade funnits stöd för fängelse om värdet legat mellan 700 000 och 800 000 kronor.

ANNONS

Ingen exakt vetenskap

Att skadeståndet som Widikson nu ska betala till Halmstads kommun – som krävde över 20 miljoner kronor för att kunna återanskaffa likvärdiga träd på den avverkade platsen – hamnade på just 500 000 kronor är ingen exakt vetenskap.

– Kommunens krav byggde på återanskaffningskostnaden, men vi menar att den inte kan tillämpas på de träd som fanns på platsen, kommenterar Joakim Hugoson och hänvisar även till en dom från HD (Högsta domstolen) från 2015.

Han räknar upp att vissa träd var så gamla som 140 år, att många varit självsådda, att det inte funnits någon utredning om trädens skick och att man inte vet hur många det var av varje sort.

– Därför har vi i stället gjort en bedömning av hur mycket kommunens fastighetsvärde har minskat av skadan, förklarar Hugoson och säger att de uppskattat summan till 500 000 kronor.

Max antal dagsböter

Widikson döms även för anstiftan till egenmäktigt förfarande, eftersom han beordrat att den avverkade, kommunala skogen skulle fraktas bort.

Han döms till 200 dagsböter, vilket är max vad man kan dömas till när det gäller dagsböter. I hans fall innebär det 200 000 kronor.

Jan Widikson syns här på kommunens mark intill hans gigantiska nybygge i samband med att rätten höll syn på brottsplatsen.
Jan Widikson syns här på kommunens mark intill hans gigantiska nybygge i samband med att rätten höll syn på brottsplatsen. Bild: Roger Larsson

Utöver detta döms hans bolag, Widiks börs AB som formellt äger fastigheten, att betala en miljon kronor för de ekonomiska fördelar som havsutsikten har gett. Åklagaren hade yrkat på två miljoner kronor.

ANNONS

Jan Widiksons önskan om att få slippa betala sina egna försvarskostnader avslås av tingsrätten. I stället döms han att betala dessa, som ligger på drygt 461 000 kronor.

Widiks börs AB måste betala sina rättegångskostnader på 28 000 kronor.

Widikson ”är lättad”

HP har sökt Widiksons försvarare, advokat Lars Kruse, för en kommentar – men han meddelar mejlvägen att han inte vill uttala sig för just Hallandsposten.

Eftersom HP alltid strävar efter att höra alla parter har tidningen flera gånger försökt få Widiksons försvarare, advokat Lars Kruse, att ge sin syn. Men han meddelar att han uttalar sig för alla medier utom just Hallandsposten.
Eftersom HP alltid strävar efter att höra alla parter har tidningen flera gånger försökt få Widiksons försvarare, advokat Lars Kruse, att ge sin syn. Men han meddelar att han uttalar sig för alla medier utom just Hallandsposten. Bild: Povel Arwidson

Till SVT Halland säger dock Kruse att hans klient ”är lättad” och att domen är ”väsentligt mycket bättre än vad åklagaren och kommunen yrkat”.

Till SR Halland svarar han på frågan om huruvida Widikson vill överklaga domen att ”jag kan tänka mig att min klient vill lägga detta bakom sig”.

Åklagarna väntar

Vad åklagarna anser om domen får vi veta först på onsdagen.

Åklagarna, Sofia Corin och Klas Lundgren, vill vänta till onsdagen med att kommentera domen.
Åklagarna, Sofia Corin och Klas Lundgren, vill vänta till onsdagen med att kommentera domen. Bild: Roger Larsson

– Det känns inte seriöst att kommentera en så här omfattande dom, där rätten tar upp en massa rättsliga överväganden, direkt efter att den blivit offentliggjord, säger kammaråklagare Klas Lundgren.

– Vi vill först sätta oss in i alla detaljer kring hur domstolen resonerat.

”Tydlig signal”

I en första kommentar från Halmstads kommun säger Anders Thorén, chef för teknik- och fritidsförvaltningen, att han ännu inte hunnit sätta sig in i domen och ber att få återkomma på onsdagen.

ANNONS

– Spontant kan jag i alla fall konstatera att tingsrätten dömer Jan Widikson och att det är en tydlig signal till andra att man inte får lov att avverka andras skog för att skaffa sig havsutsikt, säger Thorén och tillägger:

– Däremot delar vi inte tingsrättens uppfattning i värderingsfrågan av den olovligt avverkade skogen. Vi menar visst att det är möjligt att ersätta de avverkade träden med träd av likvärdig storlek.

Döms för medhjälp

Bland de medåtalade döms den 53-årige företagaren till 100 dagsböter för medhjälp till egenmäktigt förfarande. I hans fall innebär det 100 000 kronor.

Tingsrätten menar att han borde ha förstått att uppdraget till hans företag om att forsla bort avverkad skog utanför tomten inte var tillåtet. Att 53-åringen inte ifrågasatte något menar rätten berodde på att Widikson var en så lönsam kund.

Det faktum att avverkningen utfördes samtidigt som 53-åringens företag var där och rev det gamla huset på tomten kan enligt domstolen tyda på att företagaren varit mer inblandad. Samma sak gäller de mobilfoton han skickat till Widikson, föreställande utsikten mot havet efter att träden fällts. Ändå anser inte rätten att företagarens inblandning är bevisad utom allt rimligt tvivel.

Två frias helt

Den åtalade 54-åringen som transporterat bort kommunens avverkade skog frias helt från alla åtalspunkter, eftersom rätten menar att han inte varit medveten om sitt brott.

ANNONS
54-åringen som körde den här traktorn frias helt.
54-åringen som körde den här traktorn frias helt. Bild: Polisen

Även den åtalade 44-åringen, som anlitade honom till jobbet, frias helt.

Alla de tre medåtalades försvarskostnader – på sammanlagt drygt 1,1 miljoner kronor – ska betalas av staten. Alltså även den 53-årige företagarens kostnader, eftersom han bara fälls för en mindre åtalspunkt och frias från de övriga.

Signalvärde ointressant

På frågan om huruvida tingsrätten funderat något över vilket signalvärde domen får för andra – och risken för att låga skadestånd kan uppmuntra till trädfällningar – svarar Pia Johansson att det inte är rättens uppgift att tänka i de banorna.

– Det är en sak vad varje enskild ledamot i rätten kan ha för personliga funderingar på sin kammare, men domstolens huvuduppgift är bara att oavhängigt och opartiskt tillämpa lagen i enskilda fall och rättssäkert avgöra olika mål, säger hon.

Hallandspostens reporter Anders Holmer var på plats i tingsrätten när domen meddelades.
Hallandspostens reporter Anders Holmer var på plats i tingsrätten när domen meddelades. Bild: Povel Arwidson

LÄS MER:Dom om trädfällning har riksintresse

LÄS MER:Dom i målet om strandskogen dröjer extra länge

LÄS MER:Advokaterna begär miljonbelopp

LÄS MER:Åklagarna yrkade på fängelse för Widikson

LÄS MER:Rättegången flyttade ut till brottsplatsen

LÄS MER:Motstridiga bud om återplantering

LÄS MER:Älgvägens säljare och köpare möttes i rätten

LÄS MER:Jan Widiksons berättelse om skövlingen

LÄS MER:Åtalad backade om såguppdrag från Widikson

LÄS MER:Widikson pekades ut som återfallsförbrytare

LÄS MER:Widiksons medåtalade slipper skadeståndskrav

LÄS MER:Två år efter anmälan ska avverkning upp i rätten

LÄS MER:Widikson försvarar avverkning: ”När det brinner blir folk glada över brandgatan”

LÄS MER:Avverkning mot havet polisanmäls

ANNONS