Boende på Nissastrand störs av hög musik från nöjeslivet

”Dunkande basljud” och ”fulla gäster som skriker”. Under 2021 ökade antalet klagomål på störningar från nöjeslivet utmed Nissan. Halmstads kommun tittar nu närmare på verksamheterna i närheten av Hamngatan.
– Det är ännu inte avgjort om det handlar om en olägenhet eller inte, säger Sofia Höglind, miljö- och hälsoskyddsinspektör.