Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Boende i Gullbranna har besvärats av buller från motorvägen i tio års tid. Bild: Jari Välitalo, HP/Arkiv
Boende i Gullbranna har besvärats av buller från motorvägen i tio års tid. Bild: Jari Välitalo, HP/Arkiv

Boende i Gullbranna krävde politiken på svar om bullret

”Vill kommunen göra något åt bullerproblemen?” – Patrik Svärd, boende i Gullbranna, ställde frågan till Jenny Axelsson (C) under torsdagens fullmäktige.
– I och med S-motionen om jordvallar finns det nu en lösning som politikerna i Halmstad kan säga ja till, säger Patrik Svärd.

HP har i flera artiklar rapporterat om den bullermotion som behandlas av politiken. En grupp socialdemokrater har föreslagit att Halmstads kommun ska kunna använda överblivna schaktmassor till att bygga bullerdämpande vallar i berörda områden.

Politikerna i kommunen är oense om förslaget. Miljönämnden har gett tummen upp till lösningen, medan teknik- och fritidsnämnden har gett tummen ned.

LÄS MER: Politiker oense om jordvallar i bullriga områden

Ville ha svar av politiken

När Patrik Svärd från Gullbranna tog del av teknik- och fritidsnämndens besked fattade han pennan och formulerade en direkt fråga till kommunfullmäktige – ”Vill kommunen göra något åt bullerproblemen?”.

– Bullerbesvären i Gullbranna har pågått i tio års tid. Vår vägförening har stångats med Trafikverket, utan framgång. Nu finns det, i och med bullermotionen, en lösning på bordet som politikerna i Halmstad kan säga ja till – om de vill, säger Patrik Svärd.

Enligt honom är ljudet från E 6 mest påtaglig under sommarhalvåret, när fönster och dörrar är öppna. Även vinden spelar roll för hur mycket de boende besväras.

Kruxet är att det är Trafikverket som ansvarar för E 6, vilket teknik- och fritidsnämnden hänvisade till i sitt yttrande. Enligt den statliga myndigheten är bullernivåerna inte så pass höga, sett till nuvarande riktlinjer, att ytterligare bullerdämpande åtgärder är aktuella.

– I slutändan är det väl ändå kommunen som är ansvarig för sina medborgare? Lösningen med jordvallar kan hjälpa många orter i kommunen, inte bara Gullbranna, säger Patrik Svärd.

”Inte aktuellt”

Samhällsbyggnadsutskottets ordförande Jenny Axelsson (C) tog sig an uppdraget att besvara frågan. Och det blev samma resonemang som i teknik- och fritidsnämnden.

– Som jag ser det är det inte lämpligt att kommunen går in och tar ett ansvar som är Trafikverkets – och därmed statens. När det gäller Gullbranna har krav ställts på Trafikverket från miljönämnden, svarade hon.

– Angående S-motionen så ser jag inte det som aktuellt att Halmstads kommun gör åtgärder vid statliga vägar.

Efter mötet var Patrik Svärd missnöjd med svaret från politiken:

– ”Vad gör man?” – det var det min fråga byggde på, och Jenny Axelssons svar kan bara tolkas som ”ingenting”.

Ett slutgiltigt beslut om socialdemokraternas bullermotionen har ännu inte fattats av fullmäktige.

LÄS MER: Miljönämnden ger tummen upp till jordvallar längs E6

LÄS MER: S vill bygga bullerskydd på Fyllinge och i Gullbranna – med schaktmassor

Fler nyheter om Halmstad hittar du här

Superlokalt – här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här