Besöken hos Kvinnojouren har dubblerats

Kvinnojouren i Halmstad har märkt en rejäl ökning av besök och samtal det senaste året.
– Vi tar nu emot 2-3 kvinnor varje vecka, men vet inte vad ökningen beror på, säger Maria Gellert, ordförande för Kvinnojouren Viktoria.