Beslut om att dra ut kärl överklagas på nytt

Sopstriden på Penngränd i Halmstad tar en ny vända i domstol. Detta sedan sju hushåll på nytt överklagat kommunens beslut att kärlen ska dras till en anvisad plats. Därmed landar tvisten hos mark- och miljödomstolen för andra gången.