Beslut klubbat om minnesgåva även inom daglig verksamhet

Anställda inom kommunen hedras med en minnesgåva efter 25 års anställning. Deltagarna inom daglig verksamhet har hittills förbisetts. Men nu blir det ändring på det. Efter förslag från Vänsterpartiet har fullmäktige bestämt att gåvan även ska omfatta daglig verksamhet.