Berthilsson fick lägre straffavgift

Fastighetsägaren och moderatpolitikern Carl-Johan Berthilsson har fått byggsanktionsavgiften för sitt olovliga bygge på Vallgatan nedsatt från dryga 100 000 kronor till 37 000 kronor.

ANNONS
|

För drygt ett år sedan rev fastighetsägaren och moderatpolitikern Carl-Johan Berthilsson en gårdsbyggnad på Vallgatan i centrala Halmstad utan att ha rivningslov. Han lät sedan uppföra ett nytt hus utan bygglov vilket togs i bruk utan att det fanns vederbörliga tillstånd.

I våras beslutade byggnadsnämnden att påföra Berthilssons fastighetsbolag en straffavgift på 112 362 kronor och förelade honom att lämna in fackmannamässiga ritningar för att nämnden skulle kunna pröva ett bygglov i efterhand.

Berthilsson begärde då omprövning av ärendet, bland annat med avseende av att det kommit nya bestämmelser den 1 juli om sanktionsavgifter. Byggnadsnämnden har därför satt ner avgiften till 37 736 kronor, men inte ändrat sitt beslut i övrigt. Ärendet har skickats till länsstyrelsen för prövning.

ANNONS
ANNONS