Begicks det tjänstefel när huset fick höjas två meter?

Flemming Norrgren och Anders Rydin JO-anmäler byggnadsnämnden och ett antal tjänstemän för brister i hanteringen av bygglovet för det omtvistade huset i Särdal.