Barnmorskor utsattes för höga lustgasnivåer – födde barn med ovanliga missbildningar

Barnmorskor på förlossningen i Halmstad exponerades för otillåtet höga nivåer av lustgas på sin arbetsplats. Två barnmorskor var gravida under den här perioden och födde sedan barn med extremt ovanliga missbildningar.
– Bara att ha misstanken att min arbetsplats kan ha orsakat detta är jobbigt, säger en av barnmorskorna.