Barnmorskor i upprop: ”Något måste göras nu”

I flera år har bristen på barnmorskor varit påtaglig men än finns inga långsiktiga lösningar i sikte, i stället ser personalen kortsiktiga lösningar som för med sig negativa konsekvenser. Barnmorskorna i Halmstad fått nog och har skickat ett gemensamt upprop till politikerna i Region Halland.