Barnet dog under en förlossning vid Hallands sjukhus Halmstad.
Nu gör Region Halland en anmälan enligt lex Maria. Bild: Håkan Bergström

Barn dog vid förlossning – Region Halland anmäler

Region Halland har utrett händelsen då ett barn dog vid förlossningen och kommit fram till att flera faktorer lett fram till den tragiska utgången.

ANNONS
LocationHalmstad|
|

En gravid kvinna kom in till sjukhuset i Halmstad för igångsättning men förlossningen blev långdragen av den aktiva fasen som drog ut på tiden. Förlossningen slutade med att barnet drabbades av syrebrist och avled.

Nu har sjukhuset i Halmstad utrett händelsen och kommit fram till att flera faktorer ligger bakom den tragiska utgången. Bland annat kom man fram till att det var otillräckligt fokus på fosterövervakningen och bristande följsamhet mot fastlagda riktlinjer.

Händelsen anmäld

Nu har Region Halland gjort en anmälan enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

– Det är nu av yttersta vikt att Ivo granskar vår utredning och den handlingsplan vi har tagit fram för att förhindra att något liknande händer igen, säger Per Isacson, chefläkare Hallands sjukhus, i ett pressmeddelande.

ANNONS
ANNONS