Bäckagårds förskola har bara nöjda föräldrar enligt enkät

Bäckagårds förskola får höga betyg av vårdnadshavarna i en nyligen gjord enkät. Samtliga som svarat är som helhet nöjda med verksamheten.
– Man blir stolt. Det är ett kvitto på att vi gör rätt saker, säger Sandra Nihlén, förskollärare.