Avstånd, testkit och handsprit när eleverna kommer tillbaka till skolan

Efter flera terminer med växelvis distansundervisning ska alla elever tillbaka till skolans lokaler, något som kommer ske med försiktighet och i linje med de allmänna råden.
– Vi fortsätter med anpassningar, säger Pauline Broholm Lindberg, förvaltningschef på barn- och ungdomsförvaltningen i Halmstad.