Äventyrslandet förlorade kampen om lägsta beskattningen

Äventyrslandet var inte en kulturupplevelse. I vart fall inte under sommaren 2018 och framför allt inte i Skatteverkets ögon. Besökarna ville till vattenlandet. Så att betala lägsta momsen duger inte.