Arbetstid och lön sänktes

Vårdbolaget Frösunda i Halmstad sänkte med kort varsel sysselsättningsgraden för sex anställda, vilka fick lönen sänkt med 10-15 procent.

ANNONS
|

– Det är oacceptabelt, säger Lotta Olesen Rosén, ordförande för Kommunals sektion vård och omsorg i Halmstad.

Konsekvenserna av den så kallade hyvlingen av tjänstgöringsgraden drabbade de anställda, i det här fallet enbart kvinnor, hårt.

– De anställda fick besked om den ändrade arbetstiden från en vecka till en annan. Det fanns ingen tid för omställning. De tvingades ställa om hela sina liv med kort varsel. Det är det inte alla som klarar, säger Carin Söderberg, vice ordförande för sektion vård och omsorg i Halmstad.

Minskningen av tjänstgöringsgrad genomfördes i höstas. De sex anställda fick det ett ”erbjudande” om omplacering till nya befattningar där arbetstiden var 10-15 procent lägre än på deras tidigare befattningar. Redan dagen efter var de tvungna att tacka ja eller nej. Om de sade nej fick de inte ha kvar sin gamla tjänst utan kunde då sägas upp på grund av arbetsbrist.

ANNONS

De nya arbetstiderna och den lägre lönen skulle börja gälla inom en månad. De lokala förhandlingarna strandade och hänsköts till de centrala parterna. Men redan i februari tvingades Frösunda att åter höja sysselsättningsgraden något för de anställda eftersom de nya schemana inte fungerade. De har fortfarande lägre tjänstgöringsgrad än på sina tidigare tjänster.

– Men återställningen är bara tillfällig och gäller till augusti. Sedan vet de anställda inte vad som händer, säger Carin Söderberg.

Enligt Kommunal är omregleringen av arbetstid något som Frösunda Omsorg genomför på flera av sina boenden i landet.

– De kallar det för ”kundanpassad bemanning” vilket innebär att de vill ha så låg grundbemanning som möjligt och hög flexiblitet. Vi på Kommunal kallar det för ”bidragslinjen” eftersom de anställda drabbas hårt ekonomiskt, säger Lotta Olesen Rosén.

Carin Söderberg säger att detta inte är de enda förändringar som Frösunda genomför.

– De har också utökat jourtiden på natten från sju till nio timmar. Eftersom det är sovande natt har personalen låg ersättning. Om man utökar nattjouren innebär det att personalens dagtid minskar. Det är inte bara en försämring för de anställda utan även för de boende som inte får den kvalitet i omsorgen som utlovats. Det finns inte utrymme för aktiviteter eller individuell tid med personalen. Detta har varit dåligt tidigare och med den här förändringen blir det ännu sämre.

ANNONS

– När vi går in i en upphandling går det inte att veta hur den befintliga bemanningen ser ut. Vi lägger vårt anbud efter den information som finns i anbudet och utifrån den långa erfarenhet som vi har av driva liknande verksamheter, säger Frösundas vd Susanne Sidén.

– Det är oerhört tråkigt för de medarbetare som drabbas negativt av de förändringar som vi genomför. Vi är därför mycket noga med att i alla avseenden följa det kollektivavtal som Kommunal har träffat med Vårdföretagarna.

ANNONS