Arbetsmiljöverket konstaterar brister på akutmottagningen

Allt fler patienter söker sig till akuten och besöken blir allt längre. Det leder till en hög stressnivå hos personalen konstaterar sjuksköterskornas skyddsombud. Efter en inspektion kräver nu Arbetsmiljöverket åtgärder.