Arbetet med att införa kritiserat schema återupptas

Protester gjorde att införandet av hälsosamma scheman stoppades inom hemvårdsförvaltningen. Nu har en oenig nämnd beslutat att arbetet ska gå vidare. Till våren införs modellen på ett antal äldreboenden, men hela införandet beräknas inte vara klart förrän våren 2023.
– Det är viktigt att vi tar det lugnt och känner att vi har personalen med oss, säger Rose-Marie Henriksson (S), vice ordförande.