Ansvariga trycker på rätten till skolgång och skolplikt

Att få svar på frågan varför det är så viktigt att Emil går i skolan trots att läkarintyg säger att han inte kan tillgodogöra sig pedagogik är svårt. Ansvariga anser att han omfattas av skolplikt trots sin intelligensnivå och hänvisar också till att alla barn har rätt till en skolgång.