Ännu inte sluttvistat om partipengarna

Med bara några dagar kvar till valet har kammarrätten beslutat att inte pröva Trygghetspartiets överklagande. Därmed kvarstår den dom, som innebär att SPI Välfärden har rätt till organisationsnumret och partikassan på cirka 370 000 kronor.