Ännu ingen succé för avfall i gröna påsarna

Anläggningen för utsorteringen av de gröna påsarna med matavfall fungerar fortfarande inte som det är tänkt. I stället körs avfallet till Borås.